fbpx

Prekių pirkimo – pardavimo sutartis ir taisyklės www.colifa.lt puslapyje

1. Bendrosios nuostatos

www.colifa.lt svetainėje galima įsigyti nuotolinius mokymus, konsultacijas, chatbot (susirašinėjimo roboto) klonus su įsidiegimo instrukcijomis, bilietus į MB Colifa organizuojamus renginius, mokymus, seminarus, toliau vadinama prekės.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės„), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „colifa.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos ir prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „colifa.lt” internetinėje svetainėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas kiekvieną kartą atlikdamas pirkimą turi perskaityti šias taisykles ir su jomis susipažinti.

1.3. Internetinėje svetainėje „colifa.lt” galima įsigyti online (nuotolinius) mokymus, konsultacijas ir susirašinėjimo robotų klonus su įsidiegimo instrukcijomis, bei kitas nuotolines paslaugas: bilietus į organizuojamus renginius/mokymus/seminarus.

1.4. Pirkti www.colifa.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes www.colifa.lt .

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Įsigyti prekes www.colifa.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, o tiesiog suvesdamas būtinąją informaciją pirkimui atlikti.

2.2. Pirkėjas pirkdamas privalo Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose pateikti užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą pavardę, miestą, bei elektroninio pašto adresą. Elektroninis pašto adresas yra būtinas, tam, kad Pardavėjas žinotų, kokiam elektroniniam paštui suteikti prieigą prie mokomosios medžiagos, konsultacijos ar nusiųsti bilietus į seminarą, mokymus ar renginį. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo papildomame langelyje privalo nurodyti teisingus įmonės rekvizitus, kad Pardavėjas galėtų tinkamai išrašyti sąskaitą faktūrą ir ją išsiųsti nurodytu el.pašto adresu.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo www.colifa.lt tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo svetainėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl informacijos gavimo apie naujus produktus Pardavėjo svetainėje, kurie siunčiami ne dažniau, kaip vieną kartą per mėnesį.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo www.colifa.lt puslapyje, bei Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”, o Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas, laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

3.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti pateiktus užsakymus, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 48 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo. Apmokėjimo už prekes tvarka ir terminai nustatyti šių Taisyklių 8 skyriuje.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra saugoma www.colifa.lt  internetinės svetainės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas www.colifa.lt internetinėje svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. paštu (info@colifa.lt) arba susiekęs su Pardavėju telefonu (tel. nr: 863038883). Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas ištaiso/patikslina ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 8 ir 9 skyriai).

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims gautos mokymo medžiagos ir supranta, kad gautos mokymų medžiagos platinimas yra laikomas neteisėtu ir už tai Pardavėjas gali reikalauti piniginės kompensacijos, kuri apskaičiuojama pagal patirtą nuostolį ir/arba negautą pelną.

5.3. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas www.colifa.lt svetainėje įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės svetainės iš tam tikrų IP adresų.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės  veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 48 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo, kaip numatyta Taisyklių 8 skyriuje.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės svetainės „www.colifa.lt” teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti prieigą Pirkėjui prie jo įsigytų mokymų ar atsiųsti visą reikalingą prieigą, bei dokumentaciją  Pirkėjo nurodytu el.paštu. Jeigu Pirkėjas suklydo nurodydamas el.paštą ir negavo savo prekių teisingu el.paštu per 48 darbo valandas turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 72 darbo valandas susisiekti su Pardavėju (info@colifa.lt arba 863038883) ir pateikti teisingą el.pašto adresą. Jeigu Pirkėjas to nepadaro per nurodytą terminą laikoma, kad Pardavėjas savo įsipareigojimus įvykdė ir Pirkėjas negalės reikšti pretenzijų praėjus numatytam laikui.

8. Apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1 Atsiskaitymas galimas tik bankiniu pavedimu arba per banką arba apmokant kortele internetu panaudojant www.colifa.lt svetainėje įdiegta partnerių (mokėjimus vykdančių bendrovių-tarpininkų) mokėjimo sistema.

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą:

– Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba

– banko kortelėmis

– bankiniu pavedimu

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į MB Colifa partnerių sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

Bet jei iškilo kažkokių klausimų, nedvejodami kreipkitės telefonu Tel: 863038883 arba el. paštu info@colifa.lt .

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes/paslaugas jas gauna el.paštu arba į Pirkėjo nurodytą el.paštą išsiunčiama dokumentų parsisiuntimo nuoroda ar kita informacija.

9.2. Užsakytas prekes/paslaugas Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo nurodytu el.paštu ne vėliau, kaip per 48 darbo valandas.

9.3. Pardavėjas pateikia prekes/paslaugas Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Jeigu Pirkėjas negavo pirktų prekių/paslaugų per nurodytą terminą Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju (info@colifa.lt arba 863038883) ir informuoti, kad negavo savo įsigytų mokymų/bilietų ar chatbot paruoštos versijos. Pardavėjas gavęs tokį pranešimą patikrina ar gautas Pirkėjo užsakymas ir užsakymo apmokėjimas ir tik įsitikinęs, kad užsakymas buvo pateiktas ir apmokėtas pakartotinai išsiunčia prekę ar suteikia prieigą prie paslaugos.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės/paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Aprašyme detaliai nurodomos video mokymų turinys, kam jis skirtas ir ką mokės juos peržiūrėjęs asmuo. Jeigu tai bilietai – pateikiamas detalus seminaro/renginio aprašymas. Jeigu tai chatbot Pirkėjas mato video medžiagą, kurioje pavaizduota esminė pokalbio eiga, išdėstymas ir kt seka, o pirkėjui kartu pateikiama instrukcija, kaip redaguoti esamą variantą pakeičiant tekstinę informaciją. Instrukcijoje nėra pridedama su parduodama chatbot nesusijusi mokomoji informacija, kaip pavyzdžiui atlikti papildomus veiksmus ar įkelti/sukurti naujas funkcijas.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjas turės per mažai techninių žinių ir nepavyks atlikti instrukcijose ar mokomojoje medžiagoje pateiktų veiksmų. Pirkėjas prieš pirkdamas turi priimti sprendimą ar siūlomo lygio mokymai ar chatbot integracija yra jo kompetencijai ir gebėjimams. (visur pateikiama trumpa informacija, kam yra skirti mokymai ar prekė/paslauga).

10.3. Jeigu Pirkėjas įsigijęs prekę/paslaugą pastebi, kad ji skiriasi nuo esamos situacijos socialiniuose tinkluose ar chatbot platformos (tiek socialiniai tinklai, tiek chatbot platformos reguliariai atnaujina savo programas, kas gali įtakoti, kad video medžiagoje matomas vaizdas neatitiks atnaujinto vaizdo) turi susisiekti su Pardavėju per 72 darbo valandas nuo prekės/paslaugos įsigijimo ir apie tai informuoti Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas turi suteikti asmeninę konsultaciją arba atsiųsti pakoreguotą video įrašą arba instrukcijas, kurios atitiks tai dienai esamą vaizdą (pastaba galioja tik tokiu atveju, jeigu video medžiagoje ar instrukcijoje pateiktas žingsnis nebeegzistuoja atnaujintoje sistemoje. Pastaba negalioja jeigu pasikeitė vizualiniai elementai, kaip šriftas, fono spalva ar išdėstymas). Jeigu Pirkėjas susisieks praėjus 72 darbo valandoms po įsigijimo Pardavėjas turės teisę neatlikti jokių korekcijų ir pinigai už įsigytus mokymus/ renginius ar chatbot nebus grąžinami.

10.5. Pardavėjas teikia konsultacijas nemokamai tik tokiu atveju jeigu prie įsigytos prekės nurodyta, kad į kainą yra įskaičiuota atitinkamos trukmės konsultacija, kurią privalo Pirkėjas išnaudoti iki nurodyto termino. Jeigu Pirkėjas to nepadaro – laikoma, kad konsultacija buvo  suteikta. Jeigu prie prekės/paslaugos aprašymo nėra nurodyta, kad priklauso nemokama/os konsultacija/os – tokiu atveju Pirkėjas ją gali įsigyti už papildomą mokestį.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Kaip aprašyta 10.3 punkte Pardavėjas įsipareigoja atlikti parduotos video medžiagos ar chatbot, chatbot instrukcijos korekcijas tik tokiu atveju, jeigu ten pateikta esminė instrukcija nebeatitinka tuo metu esamo vaizdo (t.y. instrukcijoje nurodytas žingsnis nebeegzistuoja sistemoje dėl atliktų atnaujinimo/keitimo darbų) tokiu atveju Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją per 72 darbo valandas nuo įsigytos prekės gavimo termino, o Pardavėjas įsipareigoja per 72 darbo valandas suteikti konsultaciją arba pateikti atnaujintą video medžiagą ar instrukcijas, kurios atitiks tai dienai esamą vaizdą sistemose. Jeigu Pirkėjas apie neatitikimus informuoja praėjus daugiau nei 72 darbo valandom po informacijos/prekės gavimo – Pardavėjas turi teisę nesuteikti nemokamų konsultacijų ar redaguoti mokymo medžiagos.

11.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo prekes/paslaugas ir Pardavėjas jam atsiuntė visą medžiagą, tokiu atveju užsakymas laikomas įvykdytu ir sumokėti pinigai negrąžinami, o paslaugos/mokymai nepakeičiami kitais. Nebent yra aplinkybės dėl kurių Pardavėjas ir Pirkėjas sutaria kitaip.

11.3. Jeigu Pirkėjas mano, kad įsigyta prekė/paslauga neatitinka aprašymo turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 darbo valandas kreiptis į Pardavėją (info@colifa.lt arba 863038883) ir pateikti informaciją su pagrindimu, kodėl prekė/paslauga neatitinka aprašymo. Pardavėjas gavęs tokį pareiškimą jį išanalizuoja ir pateikia atsakymą Pirkėjui per 72 darbo valandas. Pagrįstu manymu laikoma tai, kas yra konkretu. Pavyzdžiui: aprašyme nurodyta, kad video medžiagoje bus parodyta, kaip reikia susiskurti paskyrą X portale. Ir jeigu video medžiagoje tai nėra parodyta – tokiu atveju laikoma pagrįsta. Tačiau tokie argumentai, kaip „Maniau bus kitaip…“ , „Galvojau, kad bus dar…“ ir panašūs – laikomi nuomone, bet ne faktu pagrindžiančiu, kad aprašymas neatitinka fakto.

11.4. Pardavėjas turi teisę grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekes ar paslaugas tik tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pateikia rimtus faktus dėl netinkamos prekės/paslaugos ir Pardavėjas sutinka su jais (11.3p aprašyta tvarka) ir visa komunikacija pradedama per 72 darbo valandas nuo prekių/paslaugų įsigijimo. Taip pat, jeigu Pirkėjas negavo prekės/instrukcijos/bilietų el.paštu per nurodytą terminą ir susisiekęs su Pardavėju 48 darbo valandų bėgyje po apmokėjimo atlikimo ir Pardavėjas per 48 darbo valandas pakartotinai neišsiuntė prekės/prisijungimo/bilietų/instrukcijų. Tokiu atveju laikoma, kad Pardavėjas prekės/paslaugos nepardavė ir Pirkėjas gali prašyti grąžinti pinigus. Tačiau jeigu Pirkėjas nesulaukė el.paštu informacijos ir apie tai neinformavo Pardavėjo laikoma, kad Pirkėjas prekes/paslaugas gavo.

11.4.1. Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl pinigų grąžinimo. Juo Pardavėjas perveda pirkėjui bankiniu pavedimu į tą pačią sąskaitą iš kurios Pirkėjas pirko prekes. Terminas 10 darbo dienų.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Jeigu pirkėjas nesusisiekia su Pardavėju per 72 darbo valandas ir apie tai neinformuoja – laikoma, kad Pirkėjas patyrė nuostolius dėl savo kaltės ir reikalauti nuostolių atlyginimo ar kita Pardavėjo neturi teisės. Nebent abi pusės susitaria kitaip.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.colifa.lt svetaine.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius arba negautą pelną (jeigu Pirkėjas perduoda mokymų medžiagą tretiesiems asmenims, kurie Pardavėjui nesumokėjo už ją ir neįgijo teisės ją žiūrėti ar naudotis).

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje svetainėje: https://www.colifa.lt/susisiekite/ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PardavėjasPirkėjas*

Direktorė Evelina Čiurlionė__________________ A.V.                                
Pareigos, V.Pavardė, parašas

       
V.Pavardė,parašas
Pavadinimas ir kodas:
MB „Colifa“, 304848806
Pavadinimas ir kodas:
PVM kodas: LT100012308417PVM kodas:
A/S nr: LT42 7300 0101 5539 6307A/S nr: n/a
Bankas ir SWIFT kodas: Swedbank, HABALT22Bankas ir SWIFT kodas: n/a
Buveinės adresas: Kaunakiemio g.5, KaunasBuveinės adresas:
Kontaktai: info@colifa.lt, 8-630-38883Kontaktai:
*Pirkėjas – duomenys naudojami tie, kurie buvo pateikti užsakymo pateikimo metu, o Užsakymo pateikimas prilygsta šios sutarties- taisyklių pasirašymui.