fbpx

Colifa GDPR – Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

MB Colifa šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikia mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie MB Colifa nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Colifa”, juridinio asmens kodas 304848806, adresas Bituko g. 62, Laumėnų km. Kauno raj. , Kontaktinis telefono Nr.  +370 630 38883, elektroninio pašto adresas: info@colifa.lt

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės MB Colifa interneto svetainėje, registruojatės į seminarus, bendraujate per mūsų chatbot, siunčiate mums pranešimus elektroniniu paštu ar socialiniais tinklais, ar prenumeruojate naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas MB Colifa atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

MB Colifa VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad MB Colifa tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • Siekant suteikti klientui ar užklausos siuntėjui informaciją, pateikti pasiūlymą ar atsiųsti informacinį pranešimą apie aktualias paslaugas, renginius ar k.t.;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais.
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant MB Colifa darbuotojų duomenis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

MB Colifa renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
 • Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.) jeigu jums yra išrašoma sąskaita faktūra mokėjimui atlikti.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

MB Colifa gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su MB Colifa sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. MB Colifa teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai MB Colifa siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo MB Colifa gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). MB Colifa gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

MB Colifa saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga MB Colifa teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tvarkant asmens duomenis MB Colifa gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad MB Colifa galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

MB Colifa imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam MB Colifa teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas, renkančioms įmokas ir mokesčius;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

MB Colifa SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • mūsų svetainėje nėra naudojami slapukai kaupiantys ar renkantys jūsų asmmeninę informaciją.
 • registruojantis į mokymus, seminarus mūsų svetainėje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
 • registruojantis per Facebook, mes papildomai renkame jūsų viešo profilio informaciją (slapyvardį, vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).
 • Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.
 • Jeigu jums suteikiama mokama paslauga, mes prašome pateikti duomenis būtinus sąskaitos išrašymui, šie duomenys saugomi su buhalterine apskaita susijusiose dokumentuose ir duomenys saugomi įstatymo numatytą terminą.

Surinktus duomenis apie MB Colifa svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

SEMINARAI IR KITI MŪSŲ RENGINIAI

Mūsų organizuojami seminarai, mokymai ir kiti renginiai gali būti filmuojami ir fotografuojami, o medžiaga (video įrašas, nuotraukos) viešai publikuojami mūsų internetinėje svetainėje www.colifa.lt, mūsų socialiniuose tinkluose ar *mūsų partnerių internetinėse svetainėse, bei socialiniuose tinkluose (*mūsų partnerių t.y. įmonių, kurios prisidėjo prie renginio, seminaro ar mokymų ir apie jas buvo paskelbta prie informacijos apie renginį)

Jeigu nesutinkate būti filmuojami arba fotografuojami renginio/mokymų metu, turite apie tai pranešti raštu iki renginio adresu info@colifa.lt

NAUJIENLAIŠKIAI

MB Colifa svetainėje galite užsisakyti naujienlaiškius. Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą MB Colifa naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti.

Išsiuntus naujienlaiškį, MB Colifa gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti MB Colifa pasiūlymus. Atsisakyti MB Colifa naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Mūsų internetinėje svetainėje nėra naudojami slapukai jūsų duomenų rinkimui.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Svetainės saugus naršymas – įdiegtas SSL sertifikatas.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios jūsų užklausos;
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Teisę į duomenų perkėlimą;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
 • Kad būtų apsaugotas jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume jūsų tapatybę.

MB Colifa kontaktai

Tel. nr.: +37063038883 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.)

El. pašto adresas: info@colifa.lt